Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Điều kiện tổng quát

 

Danh sách này cung cấp tóm tắt tổng quát về các điều kiện cơ bản đối với học sinh muốn theo học trừơng cao đẳng dạy nghề ở Canada. Trường cao đẳng dạy nghề là cơ sở giáo dục do tư nhân làm chủ có các chương tŕnh đào tạo cấp chứng chỉ và bằng diploma với mục đích chính là chuẩn bị cho học sinh tham gia vào thị trừơng việc làm sau một thời gian ngắn được giảng dạy.

Xin chú ư rằng các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh quan tâm để biết thêm các điều kiện nhập học riêng.

Điều kiện tổng quát

Học vấn
· Học bạ chính thức được dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp theo yêu cầu của cơ sở giáo dục. Một vài cơ sở giáo dục có thể đ̣i học bạ chính thức có công chứng.
· Tốt nghiệp chương tŕnh tương đương với trung học Canada
· Đối với học sinh chương tŕnh sau Diploma th́ thường được yêu cầu đă hoàn thành tốt chương tŕnh cấp bằng đại học hay cấp bằng Diploma cao đẳng
· Một số trường có thể yêu cầu học sinh theo học các khoá học cần thiết trứơc để đảm bảo rằng học sinh có tŕnh độ học vấn thích hợp.

Ngoại ngữ
· Bằng chứng về sự thông thạo tiếng Anh (hoặc Pháp nếu học bằng tiếng Pháp). Thí dụ, điểm TOEFL khoảng 550 hoặc khoảng 6.0 điểm IELTS.
· Một vài cơ sở giáo dục có h́nh thức đánh giá tiếng Anh hay Pháp khác, họ có thể cho thi kiểm tra khả năng ngoại ngữ riêng của họ, hoặc có thể nhận học sinh vào học trên cơ sở phải hoàn thành chương tŕnh ngoại ngữ của cơ sở giáo dục đó.

Độ tuổi
· Học sinh thường th́ tối thiểu là 18 tuổi.  Có một vài trường có thể chấp nhận học sinh đứng tuổi.

Điều kiện khác
· Tuỳ theo chương tŕnh, học sinh có thể được yêu cầu thực hiện một hay tất cả những điều dưới đây:
· Đệ tŕnh hồ sơ
· Dự phỏng vấn trứơc khi nhập học hay trả lời câu hỏi
· Viết bài test chọn lớp hoặc thi đầu vào.