Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Điều kiện tổng quát

 

Danh sách này cung cấp tóm tắt tổng quát về các điều kiện cơ bản đối với học sinh muốn theo học tại trường cao đẳng cộng đồng ở Canada. Thời gian học của các chương tŕnh cấp chứng chỉ và bằng Diploma khác nhau từ một đến ba năm. Một số trường cao đẳng cộng đồng cũng có các chương tŕnh chuyển tiếp đại học, có nghĩa là học sinh muốn có bằng đại học có thể hoàn thành hai năm học đầu tiên của họ tại trường cao đẳng cộng đồng hay cao đẳng đại học và nhận các tín chỉ chuyển tiếp lên chương tŕnh cấp bằng đại học. Hoàn thành chương tŕnh chuyển tiếp đại học không có nghĩa là tự động được nhận vào học chương tŕnh đại học. Các học sinh cũng cần phải đáp ứng đủ các điều kiện nhập học của trừơng đại hoc.

Học sinh quốc tế có thể theo học một loại trường cao đẳng khác ở Québec là CÉGEP. CÉGEP là từ viết tắt tiếng Pháp của trừơng Cao đẳng Giáo dục Phổ thông và Chuyên nghiệp. Đối với học sinh đă tốt nghiệp Trung học Phổ thông, CÉGEP có các chương tŕnh chuyển tiếp phổ thông hai năm lên đại học hoặc các chương tŕnh chuyển tiếp kỹ thuật ba năm để đi làm.

Hăy chú ư là các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh muốn theo học để biết thêm về điều kiện nhập học riêng.

Điều kiện tổng quát

Học vấn
·  Học bạ chính thức được dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp theo yêu cầu của cơ sở giáo dục.  Một vài cơ sở giáo dục có thể đ̣i học bạ chính thức có công chứng.
· Tốt nghiệp chương tŕnh tương đương với trung học Canada.
· Đối với học sinh chương tŕnh sau Diploma th́ thường được yêu cầu đă hoàn thành tốt chương tŕnh đại học hay cấp bằng Diploma cao đẳng.
· Một số trường có thể yêu cầu học sinh theo học các khoá học cần thiết trứơc để đảm bảo rằng học sinh có tŕnh độ học vấn thích hợp.

Ngoại ngữ
· Bằng  chứng về sự thông thạo tiếng Anh (hoặc Pháp nếu học bằng tiếng Pháp). Thí dụ, điểm TOEFL khoảng 550 hoặc khoảng 6.0 điểm IELTS.
· Một vài cơ sở giáo dục có h́nh thức khác nhau để đánh giá tiếng Anh hay Pháp, họ có thể cho thi kiểm tra khả năng ngoại ngữ riêng của họ, hoặc có thể nhận học sinh vào học trên cơ sở phải hoàn thành chương tŕnh ngoại ngữ của cơ sở giáo dục đó.

Độ tuổi
· Học sinh thường th́ tối thiểu là 18 tuổi.  Có một vài trường có thể chấp nhận học sinh đứng tuổi.

Điều kiện khác
Tuỳ theo chương tŕnh, học sinh có thể được yêu cầu thực hiện một hay tất cả những điều dưới đây:
· Đệ tŕnh hồ sơ
· Dự phỏng vấn trước khi nhập học hay trả lời câu hỏi
· Viết test sắp lớp.