Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Điều kiện tổng quát

 

Danh sách này cung cấp tóm tắt tổng quát về các điều kiện cơ bản đối với học sinh muốn theo học trừơng  ngoại ngữ ở Canada. Thời gian chương tŕnh học có thể khác nhau từ ít nhất 2 tuần cho đến 3 tháng hoặc nhiều hơn.  Học sinh đăng kư các chương tŕnh ngoại ngữ từ 3 tháng trở lại có thể du học Canada bằng visa du lịch.

 Xin chú ư rằng các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh quan tâm để biết thêm các điều kiện nhập học riêng.

Các Điều kiện tổng quát
·        
Gửi đơn xin học và đóng học phí để nhận thư chấp thuận của nhà trừơng.
·         Thị thực du học sinh nếu chương tŕnh ngoại ngữ kéo dài trên 3 tháng, khám sức khỏe cho học sinh xin học các chương tŕnh 20 tuần hay lâu hơn (có thể chính phủ Canada yêu cầu).