Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Điều kiện tổng quát

 

Điều kiện tổng quát cho tŕnh độ đại học

Danh sách này cung cấp tóm tắt những điều kiện cần thiết thông thường cho học sinh muốn xin học chương tŕnh đại học tại trường đại học ở Canada. Ở tŕnh độ này có rất nhiều chương tŕnh để lựa chọn.

Xin chú ư rằng các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh quan tâm để biết thêm các điều kiện nhập học riêng.

Đă tốt nghiệp chương tŕnh tương đương với chương tŕnh phổ thông trung học Canada với số điểm khá. Chứng minh khả năng thông thạo tiếng Anh (hay tiếng Pháp nếu học bằng tiếng Pháp). Học sinh có thể được yêu cầu chứng minh sự thành thạo ngoại ngữ bằng cách thi kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ (thí dụ TOEFL, IELTS, MELAB). Thông thường, các trường đại học nói tiếng Pháp đ̣i hỏi học sinh quốc tế phải hoàn thành kỳ thi kiểm tra tiếng pháp của riêng họ. Một số cơ sở giáo dục có những h́nh thức khác nhau để đánh giá kỹ năng tiếng Pháp hay tiếng Anh; họ có thể cho thi kiểm tra kỹ năng ngoại ngữ của riêng họ, hay có thể nhận học sinh vào học trên cơ sở đă hoàn thành tốt chương tŕnh ngoại ngữ của cơ sở giáo dục đó.

Điều kiện tổng quát cho tŕnh độ sau đại học

Danh sách này cung cấp tóm tắt những điều kiện cần thiết thông thường cho học sinh muốn xin học chương tŕnh đại học tại trường đại học ở Canada. Ở tŕnh độ này có rất nhiều chương tŕnh để lựa chọn.

Xin chú ư rằng các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh quan tâm để biết thêm các điều kiện nhập học riêng.

· Có bằng tốt nghiệp đại học được chấp nhận do các trường đại học được công nhận hay tín nhiệm cấp.
· Thành quả học tập cao trong các chương tŕnh học trước đây
· Thư tiến cử (tham khảo)
· Các bài viết tay
· Các kỳ thi kiểm tra đủ tiêu chuẩn như Graduate Record Examination (GRE) hoặc Graduate Management Admissions Test (GMAT)

Các chương tŕnh chuyên môn Để theo học các chương tŕnh như là y khoa, luật và Kiến trúc, sinh viên có thể phải hoàn thành xong 4 năm đại học.