Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

 Cao đẳng

 

Danh sách này cung cấp tóm tắt tổng quát về các điều kiện cơ bản đối với học sinh xin theo học ở trường cao đẳng cộng đồng Canada. Thời gian học chương tŕnh cấp bằng cao đẳng và chứng chỉ khác nhau từ một đến ba năm. Một số trường cao đẳng cộng đồng cũng có các chương tŕnh chuyển tiếp đại học, có nghĩa là học sinh có dự định lấy bằng đại học có thể hoàn thành 2 năm học đầu tiên tại trường cao đẳng cộng đồng và cao đẳng đại học và nhận các tín chỉ chuyển tiếp chương tŕnh cấp bằng đại học. Việc hoàn thành chương tŕnh chuyển tiếp đại học không có nghĩa là đương nhiên được nhận vào học chương tŕnh đại học.  Học sinh cũng cần phải đáp ứng các điều kiện nhập học tại trường đại học.

Học sinh quốc tế có thể theo học một loại trường cao đẳng khác ở Québec là CÉGEP. CÉGEP là từ viết tắt tiếng Pháp của trừơng Cao đẳng Giáo dục Phổ thông và Chuyên Nghiệp. Đối với học sinh đă tốt nghiệp Trung học Phổ thông, CÉGEP có các chương tŕnh chuyển tiếp phổ thông hai năm lên đại học hoặc các chương tŕnh chuyển tiếp kỹ thuật ba năm để đi làm.

Xin chú ư rằng các điều kiện đặc trưng riêng của các cơ sở giáo dục sẽ khác nhau và học sinh nên kiểm tra trực tiếp với các cơ sở giáo dục mà học sinh quan tâm để biết thêm các điều kiện nhập học riêng.

Điều kiện tổng quát

Học vấn
· Học bạ chính thức được dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp theo yêu cầu của cơ sở giáo dục. Một vài cơ sở giáo dục có thể đ̣i học bạ chính thức có công chứng.
· Tốt nghiệp chương tŕnh tương đương với trung học Canada.
· Đối với học sinh chương tŕnh sau Diploma th́ thường được yêu cầu đă hoàn thành tốt chương tŕnh cấp bằng đại học hay cấp bằng Diploma cao đẳng.
· Một số trường có thể yêu cầu học sinh theo học các khoá học cần thiết trứơc để đảm bảo rằng học sinh có tŕnh độ học vấn thích hợp.

Ngoại ngữ
· Bằng  chứng về sự thông thạo tiếng Anh (hoặc Pháp nếu học bằng tiếng Pháp). Thí dụ, điểm TOEFL khoảng 550 hoặc khoảng 6.0 điểm IELTS.
· Một vài cơ sở giáo dục có h́nh thức đánh giá tiếng Anh hay Pháp khác, họ có thể cho thi kiểm tra khả năng ngoại ngữ riêng của họ, hoặc có thể nhận học sinh vào học trên cơ sở phải hoàn thành chương tŕnh ngoại ngữ của cơ sở giáo dục đó.

Độ tuổi
· Học sinh thường th́ tối thiểu là 18 tuổi.  Có một vài trường có thể chấp nhận học sinh đứng tuổi.

Những điều kiện khác
Tuỳ theo chương tŕnh, học sinh có thể được yêu cầu thực hiện mộthay tất cả những điều dưới đây:
· Đệ tŕnh hồ sơ
· Dự phỏng vấn trứơc khi nhập học hay trả lời câu hỏi
· Viết bài test chọn lớp.

Điều kiện tổng quát