Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Om universitet høgskoler

 

Universitet høgskoler ("University Colleges") kombinerer kanadisk universitet med college tradisjoner basert på anvendte og akademiske studier. Som navnet antyder, tilbyr et “university college” forskjellige former for studieprogram og grader. Studentene vil finne stor variasjon i studievalget. Du kan også ta ESL-kurs (english as a second language) ved de fleste "university colleges". 

Som en del av det kanadiske universitetssystemet tilbyr “university colleges” valget mellom akademisk-orienterte fag og mer praktisk-orienterte fag. Som en del av det kanadiske collegesystemet skiller “university colleges” seg ut ved omfattende hjelp til studentene, små klasser og gode campus-miljøer. De kan også tilby kombinerte studier og studier for overgang til universitet.

Overgangsstudier - universitet
Studenter som vil ha en universitetsgrad kan fullføre de to første årene ved et community college eller university college. Her samler de poeng. De fleste av disse poengene kan bli overført til universiteter som første og annet år av et universitetsgradstudium. Det er som regel kontakt mellom institusjonene, men det er viktig å undersøke med colleget om hvilket universitet som akspeterer overgangspoengene.  Du må være sikker på at de kurs du melder deg på passer inn i universitetsgraden du har tenkt å  ta.

Høgskoler krav