Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // "Career College" krav

 

Listen gir en generell oversikt over elementære krav for studenter som er interessert i å søke på et “career college”.  De er privateiet og tilbyr diplom/attest studium hvis hovedmål er å forberede studentene på arbeidsmarkedet etter en kort periode med undervisning.

Vær oppmerksom på at spesielle krav varierer med institusjonene og studentene gjør klokt i å sjekke direkte med de ulike undervisningsstedene de er interessert i.

Generelle krav

Akademisk

· Offisielle akademiske utskrifter oversatt til engelsk eller fransk er nødvendig.  Noen undervisningsinstitusjoner krever også sertifiserte offisielle utskrifter.
· Bestått tilsvarende kanadisk videregående skole eller high school.
· For studier etter fullført diplom er det som regel nødvendig for studentene å ha bestått en universitetsgrad eller college diplom studie
· Noen skoler kan kreve at studentene tar et forhåndskurs for å vise at de har den nødvendige akademiske bakgrunnen.

Språk

· Vitnesbyrd på god beherskelse av engelsk (eller fransk hvis du skal studere på fransk).  F.eks. Et resultat på mellom 500 og 600 på TOEFL-testen. Noen institusjoner godtar tilsvarende tester som IELTS.
· Noen institusjoner har andre typer språkvurdering: De kan ha sine egne språktester eller gi studentene adgang til akademiske studier basert på bestått den institusjonens språkstudieopplegg.

Alder

· Studentene er som regel minimum 18 år. Noen skoler kan godta søknader fra voksene studenter.

Annet

Avhengig av studium kan studentene bli pålagt å gjøre et eller alle av følgende:
· Levere inn en saksmappe
· Delta i et intervju eller fylle ut et spørreskjema
· Ulike tester