Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Språkskoler krav

 

Listen under gir en generell oversikt over elementære krav for studenter som er interessert i å søke på språkskole i Kanada. Studiets lengde kan variere fra så kort som 2 uker til 3 måneder eller mer. Studenter som skriver seg inn på et språkstudium for opptil 3 måneder kan studere i Kanada på besøksvisum.

Vær oppmerksom på at spesille krav varierer med institusjonene og studentene gjør klokt i å sjekke med de ulike undervisningsstedene de er interessert i.

Generelle krav

· Utfylte søknadspapirer og betaling av undervisningsavgift  for å motta bekreftelsesbrev fra skolen.
· Studentvisum hvis språkstudiet varer lenger enn 3 måneder.
Legeundersøkelse for studenter som søker på studier som varer 20 uker eller mer (kan bli krevd av de kanadiske myndighetene).