Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Videregående skole krav

 

Listen gir en generell oversikt over elementære krav for studenter som er interessert i å søke på en videregående skole i Kanada.  Det finnes mange private, uavhengige og offentlig-finansierte videregående skoler.  Studentene kan velge intensive engelskkurs eller integrerte akademiske studier.  For dem med gode engelsk kunnskaper finnes det ulike akademiske studier som fører frem til diplom fra videregående skole.  Noen videregående skoler tilbyr også International Baccalaureate (IB) studie.  IB er anerkjent i hele Nord Amerika som likeverdig med første universitetsår.  Studenter som gjør det godt i IB fag vil som regel få igjen for det i form av universitetspoeng.

Vær oppmerksom på at spesielle krav varierer med institusjonene og studentene gjør klokt i å sjekke med de ulike undervisningsstedene de er interessert i direkte. 

Generelle krav 

· Studenter mellom 13 og 19 år.  Noen skoler aksepterer yngre barn.
· Utfylte søknadspapirer til skolen samt betalt søknadsavgift
· Offisiell akademisk utskrift for de siste 3 år
· Anbefaling(er), referanser
· Studenter som har oppnådd gjennomsnitts- eller bedre karakterer fra skolen hjemme
· Studentene kan bli pålagt å gjennomgå ulike tester, matematikk og/eller engelsk (og fransk hvis det skal brukes)