Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Høgskoler Tekniske skoler krav

 

Listen gir en generell oversikt over elementære krav for studenter som er interessert i å søke til et “community College” i Canada.  Lengden på studiene varierer mellom 1 til 3 år - diplom/attest.  Noen “community colleges” tilbyr overgangsstudier til universitet som betyer at studenter som har til hensikt å ta en universitetsgrad kan fullføre de første to år ved et “community college” eller “university college” og samle poeng til et universtitetsgrad-studie.  Studenten må også oppfylle adgangskravene til universitetet.

Internasjonale studenter kan skrive seg inn ved en annen type college i Quebec kjent som CEGEP. CEGEP er fransk akronym for College of General and Vocational Education.  For studenter som har fullført videregående skole, tilbyr CEGEP  toårig elementært overgangsstudie til universitet eller treårig teknisk overgangsstudie til jobb.

Vær oppmerksom på at spesielle krav varierer med institusjonene og studentene gjør klokt i å sjekke med de ulike undervisningsstedene direkte når det gjelder adgangskrav.

Generelle krav

Akademiske

· Offisielle akademiske utskrift oversatt til engelsk eller fransk er nødvendig.  Noen undervisningsinstitusjoner krever også certifiserte offisielle utskrift.
· Bestått tilsvarende kanadisk videregående skole eller high school.
· For studier etter fullført diplom er det som regetl nødvendig for studentene å ha bestått en universitetsgrad eller college diplom studie.
· Noen skoler kan kreve at studentene tar et forhåndskurs for å vise at de har den nødvendige akademiske bakgrunn.

Språk

· Vitnesbyrd på god beherskelse av engelsk (eller fransk hvis du skal studere på fransk).  F.eks. et resultat på ca. 550 poeng på TOEFL testen eller ca. 6.0 på IELTS testen.
· Noen institusjoner har andre typer språkvurdering; de kan ha sine egne språktester eller gi studentene adgang til akademiske studier basert på bestått den institusjonens språkopplegg.

Alder

· Studentene er som regel minimum 18 år.  Noen skoler kan godta søknader fra voksene studenter.

Annet

Avhengig av studie kan studentene bli pålagt å gjøre et eller alle av følgende::
· Levere inn en saksmappe
· Delta i et intervju eller fylle ut et spørreskjema
· Ulike tester