Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Universitetets krav

 

Generelle krav: Bachelorsstudier

Listen gir en generell oversikt over krav for studenter som er interessert i å søke seg til et universitet med grunnfagsstudium i Kanada. På dette nivået finnes det mange studieopplegg å velge mellom.

Vær oppmerksom på at kravene varierer fra universitet til universitet og vi anbefaler studentene å forhøre seg om opptakskravene direkte hos det universitet de er interessert i. Bestått eksamen som tilsvarer kanadisk videregående skole, almenne fag, med gode karakterer. Vitnesbyrd på gode engleskkunnskaper (eller fransk hvis de skal studere på fransk). Studentene kan være nødt til å gå gjennom en språktest (f.eks. TOEFL, IELTS, MELAB). Franskspråklige universiteter krever som regel at studentene avlegger en egen språkprøve. Noen universiteter har andre typer vurderinger av engelsk- eller franskkunnskapene, de kan ha sine egne språktester eller gi studentene adgang til studieopplegg basert på å ha fullført språkstudiet til den enkelte institusjon.

Generelle krav: Masterstudier

Listen gir en generell oversikt over kravene for studenter som er interessert i å søke seg til et universitet med hovedfagsstudium. På dette nivået er det mange forskjellige opplegg å velge mellom.

 Bestått eksamen i et godkjent grunnfag fra et godkjent universitet

  • Gode karakterer fra tidligere studier
  • Gode referanser
  • Skriftlige bekreftelser
  • Standardiserte prøver som Graduate Record Examination (GRE) eller Graduate Management Admissions Test (GMAT)