Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Bảo hiк̉m y tќ  Lữ hànhThẻ giảm giá   
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Bảo hiểm y tế
 

Để theo học tại Canada, du học sinh bắt buộc phải có bảo hiểm y tế.

Hệ thống Trung tâm Giáo dục Canada cùng hợp tác với Ingle International  nhằm cung cấp bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế.


Chương trình bảo hiểm y tế toàn diện dành cho du học sinh bao gồm tất cả các dịch vụ cần thiết khi các bạn theo học tại Canada hoặc bất cứ nơi nào khác trên thế giới, ngắn hạn hoặc dài hạn. 


Để có thêm chi tiết, xin xem:
http://www.ingleinternational.com/cecvietnam 

hoặc liên hệ: cec@ingleinternational.com  

Links to Information on Provincial Health Care and UHIP®

Provincial Healthcare:
Alberta

Ontario

British Columbia
Saskatchewan
Manitoba
Québec
New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Newfoundland & Labrador
Yukon
Northwest Territories
Nunavut

University Health Insurance Plan (UHIP®)

Thêm thông tin về Canadạ: Giảm giá lữ hành »