Trang chủ
 
Thông tin Canađa
 
Tài chính
 
Xin Visa
 
Các dịch vụ cho sinh viên
 
Thông tin xã luận  Hội thảo  Các hoạt động của CEC  
Tìm trường
Chọn loại trường và click “Go”
-- or --

Chúc năng Tìm kiếm tiên tiến

Không biết chọn loại nào?Click tại đây.

Để có thêm thông tin về các sự kiện của CECN trong khu vực của bạn, Đăng ký ngay.

Cao đẳng dạy nghề

 

Trường cao đẳng dạy nghề là cơ sở giáo dục tư nhân có các chương tŕnh cung cấp cho học sinh những kỹ năng thực tiễn cho thị trường việc làm sau một thời gian hướng dẫn ngắn. Các học sinh muốn t́m các chương tŕnh đào tạo ngắn hạn trong các nghề như Multimedia, điện ảnh, vi tính/Internet, Thiết kế đồ họa và khách sạn,…, có thể xin theo học trường cao đẳng dạy nghề.

Trường cao đẳng dạy nghề hay kỹ thuật là trường do tư nhân làm chủ và điều hành có mục tiêu chính là chuẩn bị cho học sinh tham gia vào thị trừơng việc làm sau một thời gian ngắn học tập.Trường cao đẳng kỹ thuật hay dạy nghề nhấn mạnh vào kỹ năng thực hành qua nhiều chương tŕnh học. Các trường có thể chuyên về các lĩnh vực đặc trưng như kinh doanh, vi tính và kỹ năng văn pḥng. Mặc dù do tư nhân làm chủ, các trường này do tỉnh quy định và công nhận để đảm bảo các tiêu chuẩn về chương tŕnh học và chất lượng được duy tŕ. Các trường cao đẳng dạy nghề có học phí cạnh tranh cao.

Điều kiện tổng quát