Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Om universiteter

 

Canada har et stort utvalg av universiteter og universitet-høyskoler i storbyer og på småsteder i alle deler av landet.  Canadas universiteter er internasjonalt kjent for sin kvalitet innen undervisning og forskning. Eksamener fra kanadiske universiteter er ansett å være på høyde med  eksamener fra amerikanske universiteter. Kanadiske universiteter mottar mye offentlig støtte og holder derfor høy standard uansett beliggenhet eller studiefelt.  De nyter også en stor grad av akademisk selvstyre.

Et fulltidsstudium på universitet koster fra 2.000 til 35.000 CAD. De fleste universitetene har dessuten et stort antall deltidsstudenter og studenter som tar etterutdanning. De tilbyr et vidt spekter av kurs og alle typer eksamener fra grunnfag til hovedfag. I tillegg tilbyr de også vitnemål og yrkesfaglige eksamener. Undervisningsavgiften avhenger av provins, institusjon og studieopplegg.

Studieåret varer gjerne fra september til mai. Noen universiteter har to eller tre semestre med alle kursene tilgjengelig selv om sommeren.  Det finnes ingen enhetlige opptakskrav: Hvert universitet har sine egne standarder for å slippe inn studenter, og de vurderer kvalifikasjonene til hver enkel student individuelt.

Ettersom Canada har to offisielle språk, engelsk og fransk, kan du ta eksamen på både engelsk-  og franskspråklige undervisningsinstitusjoner. Noen universiteter tilbyr undervisning på begge språk, men studentene behøver ikke å kunne snakke begge språk for å komme inn på et kanadisk universitet.

For å kvalifisere seg for et studium ved de fleste engelsk språklige universiteter, må studenter som ikke har engelsk som morsmål gjennom en test i engelsk. TOEFL-testen blir som regel godkjent, men kanadiske universiteter har ofte sine egne tester for studenter eller de kan godkjenne andre tester som f.eks. IELTS.

CEC i Oslo gir deg nyttig informasjon om engelsktester som er godkjent av kanadiske universiteter. CEC gir også råd til studenter om hvorvidt de kvalifiserer til unntak fra testen. CEC har dessuten omfattende materiale om kanadiske skoler og gir råd til studenter når det gjelder å finne rett lærested og studium i Canada.

Hvis du er interessert i å studere ved en franskspråklig institusjon må du være klar over at det ikke finnes noen standardisert fransk språktest som internasjonale studenter må gjennom for å kvalifisere til studier. Franske universiteter bestemmer selv nivået på studentens franskkunnskaper på individuell basis og kan velge å organisere sine egne skriftlige tester hvis det blir snakk om språkferdigheter.

Universitets krav