Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Om høgskoler/ tekniske skoler

 

“Community colleges” (høgskoler / tekniske skoler) er populære undervisningsvalg i Canada. De tilbyr profesjonelle studieopplegg over 1 til 3 år (ofte med et arbeidssemester) som er nyttige å ha med på arbeidsmarkedet. Noen “career” og “community colleges” tilbyr overgangsstudier til universiteter; her kan studentene følge kurs som tilsvarer dem som blir tilbudt de förste to år av et fireårig universitetsstudium. Likevel må de søke om opptak for å fullføre de to siste årene av det 4-årige studiet.  

De 175 lærestedene som er medlem av Association of Canadian Community Colleges (ACCC) er kjent med mange titler: Community College, Technical Institute, University College og CEGEP. Alle disse institusjonenes fremste funksjon er å dekke arbeidskraftbehovet i næringslivet og offentlig sektor. De dekker også lærebehovet til yrkesfaglige studenter, arbeidssøkende studenter med eksamen fra universitet og andre.

2 til 3-årig (eller kortere) college (høyskole) -studie tilbyr vanligvis yrkesoreintert pensum og generell akademisk læreplan. Faktisk går mange universitetsstudenter på et college når de er ferdige med eksamen for å få yrkesfaglig kompetanse for arbeidslivet. Colleges har vanligvis mer yrkesorientert pensum enn universitetene. Dessuten mindre klasser, ulike kurs, større laboratorieplass, arbeidsoreinterte studier, lærlingplasser, etc.  De har spesielle senterer for informasjonsteknologi, gruvedrift, miljø, turisme etc.

Høyskolene er dynamiske institusjoner som stadig er i forandring for å oppfylle økonomiske og sosiale behov i samfunnet.  Flere av dem har ISO sertifikat.

Universitets-overgangsstudier

Studenter som har til hensikt å ta en universitetsgrad kan fullføre de to første årene ved et “community college” eller “university college” og samle poeng. De fleste av disse poengene kan bli overført til universitetene som første og andre år av et universitetsgradstudium. Det er viktig å forhøre seg ved høyskolen om hvilke universitet som godtar overgangspoeng. De kursene du følger må være formålstjenlige for den grad du planlegger å ta ved universitetet.

Høgskoler/ tekniske skoler krav