Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Advertorials 
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Valg av skole // Om språkskoler

 

Canada har to offisielle språk. Det betyr at studenter kan komme til Canada å studere enten engelsk som annet språk (ESL) eller fransk som annet språk (FSL).  Mange velger å studere ESL i Canada p.g.a. de mange gode ESL skolene omkring i landet og p.g.a. den nøytrale kanadiske aksenten.  Etterhvert har Canada opparbeidet atskillig ekspertise i undervisning i ESL fordi så mange immigranter har hatt behov for å oppgradere engelsk kunnskapene sine. Inernasjonale studenter kan studere ESL av generelle, forretnings- eller særlige grunner. I tillegg kan studentene få trening i å undervise ESL. Nesten alle universiteter og “community colleges” har ESL studium. De fleste private ESL skoler er som regel meget fleksible når det gjelder studiekrav og inntaksdatoer.  FSL studium blir tilbudt både gjennom private og offentlige institusjoner. De fleste, men ikke alle FSL skoler ligger i provinsen Québec.  Som ESL studium kan studentene som regel påbegynne et FSL skolestudium når som helst på året og så lenge de vil.  Studenter som har meldt seg på FSL eller FSL studieopplegg i opp til  6 måneder kan studere i Canada uten visum.

Språkskoler krav