โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 


การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย
ชั้น 12 ตึกบุญมิตร (ตรงข้ามซอยละลายทรัพย์)
138
 ถนนสีลม กทม. 10500.  (BTS สถานีช่องนนทรีย์ exit 4, MRT สถานีสีลม exit 2)
โทรศัพท์ 0-2267-0535
โทรสาร   0-2267-0536

รายชื่อบุคคลากรการศึกษาแคนาดา…

คุณสุรชิต ชโนวรรณ              ผู้อำนวยการใหญ่ประจำประเทศไทย

Country Director Thailand
surachit.chanovan@cecnetwork.ca

คุณนวลวรรณ สุวรรณวิวัฒนา              ผู้ชำนาญการแนะแนวการศึกษา
Counselor
nounvan.suwanviwatana@cecnetwork.ca

คุณชลธิชา อุ่นเมือง                          ผู้ช่วยฝ่ายจัดการ 

Administrative Assistant
chonticha.ounmueang@cecnetwork.ca

Main Email addresses:
cecthailand@cecnetwork.ca                          

Web sites: www.studycanada.ca/thailand    (Thai)
                    www.studycanada.ca                    (English)
                    www.cecnetwork.ca

การศึกษาแคนาดาตั้งอยู่ใจกลางสีลม นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถเข้ามาแวะสอบถาม,ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ,ดีวีดี,ซีดี-รอมของสถาบันการศึกษามากกว่า 300 แห่งในแคนาดาและรับการแนะแนวโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาแคนาดาของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 09.00-17.00 น. กรุณาโทร.นัดหมายล่วงหน้า