โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

สถาบันภาษา

 

หลักสูตร ESL และ FSL แคนาดาใช้ภาษาราชการ 2 ภาษา นั่งคือนักศึกษาชาวต่างชาติ สามารถมาเรียนที่แคนาดาเพื่อเรียนหลักสูตร ESL หรือ FSL หลายคนเลือกเรียน ESL ที่แคนาดาเพราะมีสถาบัน ESL ที่ดีเยี่ยมมากมาย และเพราะชืนชมในสำเนียงแบบแคนาดา หลายปีที่ผ่านมาแคนาดาไดัพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสอน ESL เพราะผู้ย้ายถิ่นฐานหลายท่านต้องการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเรียนหลักสูตร ESL เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อธุรกิจหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจงนอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสอน ESL ได้อีกด้วย ทุกมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแห่งชุมชน เกือนทุกแห่งจะมีหลักสูตร ESL โดยทั่วไปสถาบันการสอน ESL ของเอกชนส่วนใหญ่จะมีหลักสูตร และวันเปิดภาคเรียนให้เลือก หลากหลายสถาบันการสอนของรัฐ และเอกชนมีหลักสูตร FSL สถาบันการสอน FSL โดยส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด จะตั้งอยู่ที่มณฑลควิเบค สิ่งที่คล้ายๆกับหลักสูตร FSL คือโดยปกติศึกษาสามารถเข้าเรียนหลักสูตรของสถาบันการสอน FSL ได้ตลอดทั้งปี  นักเรียนที่เรียนในคอร์สภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสน้อยกว่า ๖ เดือนสามารถที่ จะไม่ต้องขอวีซ่านักเรียนได้โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน.

หลักเกณฑ์ทั่วไป