โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

สถาบันภาษา

 

สถาบันการศึกษาของเอกชน

ทุกมณฑลมีสถาบันการศึกษาของเอกชน และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบรรดาครอบครัวที่เสาะหาการศึกษา ในต่างประเทศให้บุตรหลานของตน ผู้นำทางการเมือง และธุรกิจของแคนาดาหลายคนจบการศึกษาจากสถานศึกษาของเอกชนที่มีชื่อเสียง สถาบันการศึกษาของเอกชนทุกแห่งต้องจดทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการในมณฑล หรือเทอร์รีทอรีนั้นๆ และต้องได้มาตรฐานทางการศึกษาและด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับที่กระทรวงกำหนด ครอบครัวสามารถเลือกสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชายล้วน โรงเรียนหญิงล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา สถาบันการศึกษาของเอกชนบางแห่ง มีหลักสูตรทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ บางแห่งเปิดแต่หลักสูตรภาคกลางวัน และหลายๆแห่งเป็นทั้งสองแบบ สถาบันการศึกษาของเอกชนหลายแห่งเน้นเรื่องศาสนา โดยเน้นการสอนจริยธรรมและใช้มาตรฐานการศึกษาแบบเข้มงวดทางวินัย

สถาบันการศึกษาของรัฐบาล

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของแคนาดาหลายแห่งยอมรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเรียนในหลักสูตร สภาโรงเรียนได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นระบบสหศึกษา และเป็นการเรียนภาคกลางวันเท่านั้น สภาโรงเรียนหลายแห่งจัดการศึกษาที่เป็นทางโลก หรืออยู่นอกเครือศาสนาจักร ในขณะที่ที่อื่นเป็นแบบโรงเรียนในเครือศาสนาจักร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑล นโยบายการรับนักศึกษาต่างชาติและอัตราค่าเล่าเรียนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ด้วย