โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นการ รวม มหาวิทยาลัยแคนาดา และ วิทยาลัยอันเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ด้านการรับสมัครเข้าเรียน และหลักสูตรการเรียนในสภาพวิทยาเขตที่ดี มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีหลักสูตรวุฒิปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย รวมถึงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ด้วย

โดยเหตุที่อยู่ในระบบมหาวิทยาลัยของแคนาดา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีหลักสูตรเน้นการศึกษา หรือหลักสูตรเน้นวิชาชีพให้นักศึกษาเลือก และโดยเหตุที่จัดอยู่ในระบบวิทยาลัยของแคนาดา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ยังมีระบบบริการนักศึกษาที่เด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนกลุ่มเล็ก และสภาพวิทยาเขตที่ดี และยังมีการโอนหลักสูตรการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย

หลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย

นักศึกษาสามารถได้รับโอนหน่วยกิตใน 2 ปีแรกจากการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ หน่วยกิตที่ได้รับการยอมรับในแต่ละหลักสูตร อาจจะโอนเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาแรก หรือปีการศึกษาที่สองของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัย วิทยาลัย นั้นเปิดหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษา โดยปกติมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน นั้นจะมีความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สามารถรับโอนหน่วยกิตได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเลือกมหาวิทยาลัยที่สามารถยอมรับการโอนหน่วยกิตจากวิทยาลัยได้ นักศึกษาควรแน่ใจด้วยว่า หลักสูตรที่ศึกษานั้น เป็นที่ยอมรับในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วย

หลักเกณฑ์ทั่วไป