โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
ค่าครองชีพในแคนาดา ที่พักอาศัยทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับศึกษาต่อในแคนาดา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

ทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับศึกษาต่อในแคนาดา
 

ทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับศึกษาต่อในแคนาดา

มีองค์กรต่างๆในประเทศแคนาดา ที่มีทุนการศึกษาให้แต่เป็นสำหรับระดับปริญญาโท, เอก และ มีทุนจากคณาจารย์ที่กำลังศึกษาและค้นคว้าวิชาเฉพาะ อาทิเช่น Canadian Studies เป็นสาขาที่มีทุนการศึกษาเสมอ. นักเรียนควรจะเช็ครายละเอียดกับองค์กรต่างๆในประเทศของตนด้วย.

Canadian International Development Agency Scholarships - มีทุนหลากหลายสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในแคนาดา.

International Council for Canadian Studies - มีทุนหลากหลายสำหรับผู้ฝึกงาน, นักศึกษาปริญญาโท, เอก สำหรับการค้นคว้าเกี่ยวกับแคนาดา.

International Development Research Centre (IDRC) Funding - ทุนค้นคว้า IDRC สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและประชากร.

International Scholarship Programs for Study in Canada - ทุนรัฐบาลแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาติ.

Ontario Graduate Scholarship Program (OGS)
โปรแกรมนี้สำหรับความเยี่ยมยอดในระดับปริญญาโท, เอก.

Quebec Exemption from Differential Tuition Fees
มณฑลควีเบ็คให้การยกเว้นสาหรับการใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก.

Québec Merit Fellowships Program for Foreign Students - ทุนการค้นคว้าระดับปริญญาเอก, และการค้นคว้าระยะสั้น หรือ ทุนการพัฒนาอาชีพ.

The Rotary Foundation's Ambassadorial Scholarships
โปรแกรมทุนการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก มากกว่า 1,000 ทุนการศึกษาต่อปี.

Visiting Fellowships in Canadian Government Laboratories - สภาค้นคว้าแห่งชาติ (NRC) ให้ทุนผู้ช่วยวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหน้าใหม่.

The Trudeau Foundation Doctoral Scholarships Programme
 
- ทุนการศึกษา 15 ทุนทุกปีสำหรับนักเรียนปริญญาเอกในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

การอนุมัติวีซ่านักเรียน >>