โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป

 

This listing provides a general outline of basic requirements for students interested in applying to a career college in Canada. Career colleges are privately owned institutions that offer diploma and certificate training programs with the main objective of preparing students for the job market after a short period of instruction.

Please note that specific requirements for institutions will vary and students are encouraged to check directly with the institution(s) they are interested in for specific admissions requirements.

วิชาการ

·        ใบรับรองการจบการศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่ต้องการของสถาบันของแคนาดา บางสถาบันจะต้องการใบรับรองการจบการศึกษาที่ประทับตรารับรองจากสำนักงานทนายความด้วย

จบการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาของแคนาดา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาษา

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (หรือภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาเป็นภาษาฝรั่งเศส๗ ยกตัวอย่างเช่น ต้องมีผลคะแนน TOEFL 550 คะแนน หรือมีผลคะแนน IELTS  6 คะแนน

อายุ

นักศึกษาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บางโรงเรียนอาจจะมีการรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ด้วย

อื่น ๆ

ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร นักศึกษาอาจจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายละเอียดนี้ประกอบด้วย:

·        ส่งผลงานสะสม

·        เข้ารับสัมภาษณ์หรือสอบถามก่อนการตอบรับ

·        เข้ารับการทดสอบ