โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป

 

เกณฑ์การรับสมัครทั่วไป

ในบางกรณี นักศึกษา สามารถศึกษาในระดับปริญญาในประเทศของนักศึกษาเอง และนักศึกษาสามารถจะจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีในแคนาดาได้โดยใช้เวลาเพียง 1 หรือ 2 เทอม หากนักศึกษาสนใจที่จะเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแคนาดา และในบางครั้ง นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญ กับการขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการศึกษาแคนาดา เพื่อจะได้มีการเตรียมการรับเข้าศึกษา และจะต้องมีการเทียบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย ในประเทศของนักศึกษา ในหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจศึกษาต่อด้วย หลักเกณฑ์ทั่วไป: สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

รายละเอียดนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ของประเทศแคนาดา ซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกในระดับปริญญาตรีด้วย

โปรดทราบด้วยว่า เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะ สำหรับทุกสถาบันนั้น นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลโดยตรงของแต่ละสถาบันด้วย ซึ่งสถาบันเหล่านั้น อาจจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะด้วย

จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ (หรือฝรั่งเศส ถ้ามีการเรียนด้วยภาษาฝรั่งเศส) นักศึกษาอาจจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตัวอย่างเช่น TOEFL, IELTS, MELAB) โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยที่สอนโดยภาษาฝรั่งเศส ต้องการนักศึกษานานาชาติ ที่มีการผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสด้วย ในบางสถาบันจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศส ของสถาบันเอง หรือ บางสถาบันสามารถรับผลการเรียนภาษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันภาษาได้ด้วย

หลักเกณฑ์ การรับสมัครทั่วไป สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโท และเอก

รายละเอียดนี้เป็นเกณฑ์การรับสมัครทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และเอก ของประเทศแคนาดา ซึ่งมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกในระดับนี้ด้วย

โปรดทราบด้วยว่า เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะ สำหรับทุกสถาบันนั้น นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลโดยตรง ของแต่ละสถาบันด้วย ซึ่งสถาบันเหล่านั้น อาจจะมีเงื่อนไขการรับสมัครเข้าศึกษาโดยเฉพาะด้วย

· ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นที่ยอมรับ
· มีระดับคะแนนที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
· มีจดหมายอ้างอิง รับรองดีมาก
· เขียนรายละเอียดส่วนตัว
· มีผลการทดสอบ

หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ

การเข้าศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ, กฎหมาย และสถาปัตยกรรม นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในหลักสูตร 4 ปีมาแล้ว