Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Prosedyre for hvordan Hyppig forekommende spørsmål
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Studentvisum // Ofte stilte spørsmål
 

Hvor kan jeg skaffe søknadspapirene?
Du kan laste ned søknadspapirene og søknadsguide fra nettsiden til Citizenship and Immigration Canada, Canadian High Commission (London) sin nettside eller du kan hente dem på Den kanadiske ambassade i Oslo.  

Hvor sender jeg søknaden om studentvisum?
Alle søknader om studentvisum fra Norge behandles ved Canadian High Commission i London. Søknaden sendes per post. Adressen er:
Canadian High Commission
Immigration Section
Macdonald House
38 Grosvenor Street
London W1X 0AA


Hvor mye koster det å søke om studentvisum og hvordan skal jeg betale?
Det koster 125 CAD å søke om studentvisum. Du kan betale med valutasjekk (bank draft) fra din bank til 'The Receiver General of Canada'. Canadian High Commission godtar ikke vanlig bankoverføring så sett deg nøye inn i informasjonen på deres hjemmesider om hvordan studentvisumet skal betales.

Hvor lang tid tar det å få innvilget studentvisum?
Det tar mellom fire og seks uker å få innvilget studentvisum. Vær oppmerksom på at dersom ikke søknaden er riktig utfylt eller det mangler dokumenter vil søknaden bli returnert uten at den er blitt behandlet. Du må derfor søke om visum i god tid.  

Må jeg gjennom et intervju?
Etter å ha sett gjennom din søknad vil visumbetjenten avgjøre om et intervju er nødvendig. Hvis det er det vil betjenten kontakte deg direkte for å avtale tid og sted. Det er bare unntaksvis at norske studenter må møte til intervju.

Hva skjer når jeg kommer til Kanada?
Når du ankommer Kanada må du informere tjenestmennene på flyplassen at du er internasjonal student som skal ha studentvisum. Du må vise brevet utstedt av det kanadiske visumkontoret i ditt hjemland til en immigrasjonstjenestemann som vil utstede ditt studentvisum. Vær oppmerksom på at studentvisumet ikke utstedes av toll-tjenestemenn. Immigrasjonstjenestemannen ved ankomsthavn avgjør om du kan komme inn i Kanada og hvor lenge du kan bli. Du må forlate Kanada enten før eller den dag som er fastsatt av immigrasjonsmyndighetene eller få oppholdet forlenget av et immigrasjonskontor i Kanada.

Kan jeg bytte skole?
Du kan bytte lærested og/eller studieopplegg til andre på samme nivå. Søknad for å bytte skole kan fås ved nærmeste Canada Immigration Centre. Men hvis kravene i ditt studentvisum fastsetter at du må gå på en spesiell skole, og du ønsker å skifte skole, må du søke om nytt studentvisum og skaffe den nødvendige dokumentasjon. Dette kan gjøres mens du er i Kanada.

Kan jeg arbeide mens jeg er i Kanada?
Du kan arbeide på universitetsområdet til den offentlig finansierte institusjon hvor du kan ta eksamen og hvor du går. Hvis du er fulltidsstudent ved et lærested for videregående studier kan det hende at du også trenger arbeidstillatelse under følgende omstendigheter: hvis arbeidet er en viktig og integrert del av ditt studium (dette gjelder ikke regnskapsstudenter, medisinske turnuskandidater eller fastboende leger); hvis arbeidet er relatert til et anerkjent forsknings- eller trenings-program; eller hvis du har fullført "community college" eller et universitetsstudium i Kanada og ønsker å ha arbeid i maksimum et år i noe som er relatert til ditt studie.

Kan jeg forlate Kanada og komme tilbake?
Ja. Men hvis ditt studentvisum skulle utgå mens du er ute av Kanada kan det hende at du ikke får komme tilbake å studere. Hvis du opprinnelig trengte et besøksvisum i tillegg til et studentvisum kan du returnere til Kanada hvis ditt visum, pass og studentvisum er gyldig.

Hvordan får jeg forlenget studentvisum?
Hvis du ønsker å forlenge ditt studentvisum kan du gjøre det mens du er i Kanada. Kontakt nærmeste Canada Immigration Centre minst to måneder før visumet ditt går ut og spør om å få søknadspapirer tilsendt. Alle søknader om studentvisum fra studenter som er i Kanada må sendes til og behandles av Citzenship and Immigration Canada sitt sentrale behandlingskontor i Vegreville, Alberta (Fax: (403) 632-8165).

Har du flere spørsmål?
Se hjemmesiden Canadian High Commission in London


Lær mer om Canada: CECs Studenttjenester»