โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

วิทยาลัยชุมชน

 

วิทยาลัยชุมชน เป็นทางเลือกของการศึกษาที่มีชื่อเสียงในแคนาดาที่หนึ่ง วิทยาลัยเหล่านี้เปิดหลักสูตรความเชี่ยวชาญในระยะเวลา 1 – 3 ปี (ส่วนใหญ่จะรวมถึงช่วงเทอมการทำงานด้วย) ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงาน บางวิชาชีพ และวิทยาลัยชุมชน เปิดรับหลักสูตรโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาวิชาของสองปีแรกในวิทยาลัย ซึ่งคล้ายคลึงกับวิชาใน 4 ปีของมหาวิทยาลัย นักศึกษายังคงต้องสมัครเข้าศึกษาเพื่อสำเร็จการศึกษา2 ปีสุดท้ายของ 4 ปีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยด้วย