โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
 บทความโฆษณา   การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศ ไทย   รายชื่อเอเยนต์ตัวแทนการศึกษา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

มหาวิทยาลัย

 

แคนาดาให้ทางเลือกมากมายสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตชุมชนเมือง และชุมชนชนบทในทุกภูมิภาคของประเทศ มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่รู้จักดีทั่ว โลกในเรื่องคุณภาพของการเรียน การสอบ และการวิจัย วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในแคนาดา จัดอยู่ในระดับเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หรือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอื่นๆ มหาวิทยาลัยในแคนาดาได้รับงบประมาณอย่างเต็มที่จากรัฐ ทำให้มีคุณภาพสูงในทุกสถานที่ และสาขาวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยในแคนาดายังรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาระดับสูง

นักศึกษาเต็มเวลา ที่ลงเรียนที่สถานศึกษาแต่ละแห่งมีจำนวนตั้งแต่ 35,000 จนถึงน้อยกว่า 1,000 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังมีนักศึกษาพาร์ทไทม์และนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องอีกจำนวนมาก มหาวิทยาลัยในแคนาดายังมีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลายและมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และยังมีวุฒิประกาศนียบัตรและหลักสูตรวิชาชีพอีกด้วย ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไปแล้วแต่มณฑล สถาบันการศึกษา และหลักสูตรการเรียน

โดยปกติปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤษภาคม มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้ระบบสองภาคเรียน หรือสามภาคเรียนและเปิดสอนตามปกติในภาคฤดูร้อนด้วย ในแคนาดาจะไม่มีการใช้ระบบการสอบเอนทรานซ์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะตั้งเกณฑ์ การเข้าเรียนและคณสมบัติของนักศึกษาเอง โดยเหตุที่แคนาดาใช้ภาษาราชการสองภาษาคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถเรียนสถาบันการศึกษาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้ บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนทั้งสองภาษา อย่างไรก็ตาม ในการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา นักศึกษาไม่จำเป็นต้องคล่องทั้งสองภาษา

ในการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะผ่านการเรียนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ การสอบ TOEFL เป็นที่ยอมรับทั่วไป แต่มหาวิทยาลัยในแคนาดาหลายๆ แห่งจะมีข้อสอบของตนเอง หรืออาจยอมรับข้อสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS

ศูนย์การศึกษาของแคนาดา (CEC) ในประเทศของคุณสามารถให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในแคนาดายอมรับ เจ้าหน้าที่ของ CEC จะให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาได้ว่า นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะได้รับยกเว้นการสอบ ภาษาอังกฤษหรือไม่ นอกจากนี้ CEC ยังมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของแคนาดา และยังให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการหาที่เรียนที่เหมาะสม และการสมัครเข้าเรียนในแคนาดาด้วย

ถ้าท่านสนใจที่จะศึกษาในสถาบันที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส ท่านไม่จำเป็นต้องสอบข้อสอบภาษาฝรั่งเศส เนื่องจากไม่มีข้อสอบภาษาฝรั่งเศสที่เป็นมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสจะพิจารณาระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาเป็นกรณีไป และบางรายอาจถูกกำหนดให้เข้าทดสอบการเขียนของมหาวิทยาลัยเอง เพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาของนักศึกษา

หลักเกณฑ์ทั่วไป