Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Hvorfor studere i Canada? Undervisningssystem Økonomi Historie Klima Styreform Reiseliv
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Om Canada // Økonomi
 

I 2003 var Canadas brutto nasjonalprodukt (BNP) 957.7 milliarder dollar.

Canada er blant verdens ti ledende industriland, og har også hatt en sterk vekst i høyteknologisk industri og i servicenæringen. Mesteparten av Canadas industri ligger i Ontario og Québec hvor bilproduksjon representerer den største sektoren. Andre viktige produksjonssektorer er mat og drikke, papirprodukter, primærmetaller, fremstilte metaller, petrokjemikalier og kjemikalier.

Atlanterhavsregionen, prærien og Stillehavsregionen har mer ressursbaserte næringer. Atlanterhavsprovinsene har fokus på fiske, skogbruk og gruvedrift mens prærieprovinsene er avhengig av jordbruk og minerale drivstoffer. British Columbias primærsektorer er skogbruk og gruvedrift og reiseliv.

Viktigste eksportvarer: Biler og bildeler, maskiner og utstyr, høyteknologiske produkter, olje, naturgass, metaller, skog- og jordbruks-produkter.

Viktigste importvarer: Maskiner og industrielt utstyr og kommunikasjons- og elektronisk utstyr, biler og bildeler, materialer til industrien (malmer, jern og stål, edle metaller, kjemikalier, plastikk, bomull, ull og andre tekstiler) i tillegg til ferdigprodukter og matvarer.


 

 

Lær mer om Canada: Historie »