Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Hvorfor studere i Canada? Undervisningssystem Økonomi Historie Klima Styreform Reiseliv
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Om Canada // Historie
 

Kanadas første innbyggere var urfolk som man tror kom fra Asia for tusenvis av år siden ved hjelp av en landbro mellom Sibir og Alaska. For 400 år siden begynte franskmenn og engelskmenn å utforske landet for alvor. Fast bosetting fra disse to nasjonene startet tidlig på 1600-tallet.

Frem til den 2. verdenskrig kom de fleste immigrantene fra Storbritannia og Øst Europa. Men, siden 1945, har Kanadas kulturelle mangfold blitt forsterket ved et økende antall av immigranter fra Asias Stillehavsregion, Sør Europa, Asia, Sør Amerika og Karribien.

I dag består Kanada av 10 provinser og 3 territorier som alle er befolket av kanadiere som har sine røtter stort sett fra andre steder i verden. En folketelling nylig viste at mer enn 11 millioner kanadiere, eller 42 prosent av befolkningen, sa de hadde en annen etnisk opprinelse enn britisk eller fransk.


 

Lær mer om Kanada: Klima »