Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Hvorfor studere i Canada? Undervisningssystem Økonomi Historie Klima Styreform Reiseliv
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Om Canada // Undervisningssystem
 

Det kanadiske undervisningssystemet
Det kanadiske undervisningssystemet omfatter både offentlige og private skoler, fra barnehage til universitet. Undervisningen er provinsenes ansvar ifølge den kanadiske grunnlov, som betyr at det er betydelige forskjeller i undervisningssystemet i de ulike provinsene.  Men standarden er høy over hele landet.

Kanadiske barn går som regel i barnehage på frivillig basis  i 1 eller 2 år når de er 4 eller 5. Alle barn begynner i 1. klasse når de er 6 år.  Skoleåret varer som regel fra september til ut juni, men i noen tilfeller er det mulig å ta inn barn i januar. Videregående skole går opp til 11., 12. eller 13. klasse, avhengig av provins. Deretter kan studentene gå på universitet, høyskole eller Cégep, dvs. College of General and Vocational Education. Dette er 2 år med generell utdanning eller 3 år med teknisk utdanning mellom high school og universitet. Bare Québec har Cégep systemet.                              


Utdanning av høy kvalitet
Utdanningsinstitusjoner har ingen offisiell gradering i Canada ettersom alle kanadiske institusjoner tilbyr studier av høy kvalitet. Når du velger skole i Canada må du vurdere type, størrelse og hvor institusjonen ligger. Hvis du er interessert i et spesielt studiefelt må du undersøke hvilke skoler som har de beste tilbud i ditt fag.

Undervisningsavgift
Å studere i Canada er ikke gratis, men likevel ikke for dyrt. Gjennomsnittsutgiftene for en utenlandsk student i 1 skoleår (8 måneder) i humanistiske og vitenskapelige studier er CDA $7100 (US $4765).  Men skolepenger varierer fra institusjon til institusjon.

Lær mer om Canada: Økonomi »