โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
คำแนะนำแต่ละขั้นตอน รายชื่อของประเทศที่ต้องการวีซ่าท่องเที่ยว คำถามที่นักศึกษาถามบ่อยครั้ง การศึกษาและการทำงานในแคนาดา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

คำถามที่ถามอยู่เป็นประจำ
 

ผม/ดิฉันจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์หรือไม่?
หลังจากที่ได้ตรวจใบสมัครของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทางจะพิจรณาว่าจำเป็นต้องสัมภาษณ์หรือไม่ ถ้าจำเป็นเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านโดยตรง เพื่อนัดหมายเวลาและสถานที่

เมื่อผม/ดิฉันเดินทางถึงแคนาดาแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง?
เมื่อเดินทางถึงแคนาดา ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทราบว่า ท่านเป็นนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาขณะเดียวกัน ท่านจะต้องแสดงหนังสือที่ออกโดยกองหนังสือเดินทางของแคนาดาที่ประเทศของท่านต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ผู้ซึ่งจะออกเอกสารการอนุมัติเป็นนักศึกษาให้แก่ท่าน โปรดสังเกตุว่าเอกสารดังกล่าวไม่ได้ออกโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านจะเป็นผู้พิจรณาการเดินทางของท่านเข้าสู่แคนาดา และระยะเวลาที่พำนักอยู่ท่านต้องเดินทางออกจากแคนาดา ในวันที่ที่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง หรือก่อนนั้น หรือได้รับการต่อายุเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่แคนาดา

ผม/ดิฉันจะเปลี่ยนโรงเรียนได้หรือไม่?
ท่านอาจจะเปลี่ยสถาบันและหรือหลักสูตรการศึกษาที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยท่านสามารถรับใบสมัครเปลี่ยนโรงเรียนได้ที่ศูนย์ของกองตรวจคนเข้าเมืองในแคนาดาที่ใกล้ที่สุดได้ อย่างไรก็ตามถ้าระยะเวลาและเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาได้ระบุโรงเรียนเฉพาะสำหรับท่านไว้ และท่านยังประสงค์จะขอเปลี่ยนโรงเรียนอยู่ท่านจะต้องสมัครผ่านการอนุมัติเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมกับยื่นเอกสารอย่างถูกต้องอีกครั้ง โดยการดำเนินการดังกล่างอาจดำเนินการในขณะที่พำนักอยู่ในแคนาดาได้

ผม/ดิฉันสามารถทำงานในระหว่างที่อยู่ในแคนาดาได้หรือไม่?
ท่านอาจทำงานในแคมปัสของสถาบันการศึกษาที่ท่านเข้าศึกษากรณีที่ท่านเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบฟูลไทม์ ท่านยังอาจจะได้รับสิทธิในการทำงานอย่างถูกต้องโดยไม่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ ถ้าการทำงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสำหรับนักศึกษาทางด้านบัญชี แพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลหรือแพทย์ประจำไม่สามารถสมัครในกรณีนี้ได้ หรือถ้าการทำงานนั้นเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ หรือหลักสูตรฝึกหัด หรือถ้าท่านสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือหลักสูตรมหาวิทยาลัยในแคนาดา และต้องการทำงานเกี่ยวกับวิชาที่เรียนมาอย่างสูงสุดเป็นเวลา 1 ปี

ผม/ดิฉัน สามารถออกจากแคนาดาแล้วจะกลับไปได้อีกหรือไม่?
ได้ อย่างไรก็ตาม หากเอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาของท่านหมดอายุ ในขณะที่ท่านอยู่นอกแคนาดา ท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาต ให้กลับเข้ามาศึกษาต่อในกรณีที่ท่านถือวีซ่านักท่องเที่ยว ควบคู่กับเอกสารการได้รับอนุมัติเป็นนักศึกษาตั้งแต่ต้น ท่านสามารถจะกลับมาที่แคนาดาได้อีก ถ้าวีซ่าหนังสือเดินทาง และสิทธิการเป็นนักศึกษายังมีผลใช้ได้อยู่

ผม/ดิฉันจะได้รับต่ออายุสิทธิการเป็นนักศึกษาได้อย่างไรบ้าง?
ถ้าท่านประสงค์จะต่ออายุสิทธิการเป็นนักศึกษา ท่านสามารถดำเนินการในแคนาดาได้ โดยติดต่อกับศูนย์ของกองตรวจคนเข้าเมือง ของแคนาดา ที่ใกล้ที่สุดอย่างน้อยสองเดือน ก่อนที่สิทธิดังกล่าวของท่านจะหมดอายุ โดยท่านสามารถขอใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ ใบสมัครที่เกี่ยวกับการอนุมัติเป็นนักศึกษา ภายในแคนาดา ทั้งหมดจะต้องจัดส่งไปที่ และดำเนินการโดยศูนย์กลางกองทะเบียนราษฎร์ และกองตรวจคนเข้าเมืองประจำแคนาดาซึ่งตั้งอยู่ที่ เวอเกรวิลล์ อัลเบอร์ต้า (โทรสาร: (403) 632-8165)


Learn More About Canada: Student Services »