โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
 
คำแนะนำแต่ละขั้นตอน รายชื่อของประเทศที่ต้องการวีซ่าท่องเที่ยว คำถามที่นักศึกษาถามบ่อยครั้ง การศึกษาและการทำงานในแคนาดา
เลือกสถานศึกษา
กรุณาเลือกชนิดของสถาบันหรือโปรแกรมแล้วคลิค Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

 

การศึกษาและการทำงานในแคนาดา
 

ทำงานในสถาบัน
นักศึกษา FULL TIME ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาติในการทำงานในสถาบันที่เรียน รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ “Working on Campus” ในเว็บของกองตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา

ทำงานนอกสถาบัน – NEW!
ใบอนุญาติทำงานนอกสถาบัน อนุญาติให้นักศึกษาที่เรียนสถาบันของรัฐในระดับอุดมศึกษาทำงานได้ในขณะเรียนหนังสือ. รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ “Working Off-Campus” ในเว็บของกองตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา

ทำงานหลังเรียนจบการศึกษา
ทำงานได้ถึง 2 ปีเต็มในสาขาที่นักศึกษาได้เรียนจบมาเท่านั้น สำหรับขั้นตอนในการสมัครและเอกสารที่ต้องการ กรุณาดูได้ที่ “Post-Graduation Work Permits” ในเว็บของกองตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา

ข้อกำหนดอื่นๆของการเรียนและทำงานในแคนาดา
อาทิเช่น ใบอนุญาติสำหรับนักศึกษาที่เรียนสถาบันเอกชน, ใบอนุญาติสำหรับคู่ครอง และ ใบอนุญาติฝึกงาน จะหาได้จากรายละเอียดในเว็บของกองตรวจคนเข้าเมืองแคนาดา