Hovedsiden
 
Om Canada
 
Kostnader
 
Studentvisum
 
Student kontor
 
Hvorfor studere i Canada? Undervisningssystem Økonomi Historie Klima Styreform Reiseliv
 
FINN EN SKOLE
 
Velg en skole og klikk på GO.
-- or --

Advanced Search

 
Dersom du er usikker
mht.hvilken skole du skal velgeklikk her.
 
      
 

Ønsker du  mer informasjon om arrangementer i regi av CECN i Norge, kan du registrere deg her.

Om Canada // Provinses og territoriene

Klikk på kartet under dersom du vil lære mer om de kanadiske provinsene eller territoriene.

 

Provinsene eller territoriene

Newfoundland

Hovedstad: St. John’s

Canadas østligste provins i det nord-østre hjørne av Nord Amerika, mot det nordlige Atlanterhavet. Denne provinsen består av to atskilte geografiske enheter: Newfoundland og Labrador. De historiske nybyggerne fra baskiske hvalfangere til de berømte Vikingene slo seg ned her fra det 16.århundre. Provinsens nåværende befolkning på 509,700 nedstammer stort sett fra nybyggere fra syd-vest England og sør Irland som emigrerte til Newfoundland sent på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet. Bosetningsmønsteret var hovedsakelig bestemt av fiskeindustrien og dette mønsteret har fortsatt siden. Avalon-halvøya og nord-østlige Newfoundland, som er den tradisjonelle base for fiskeriene, er stadig de tettest befolkede områder. St. John’s, som er det historiske handelssenteret og hovedstad på øya, er provinsens største by med en befolkning på nærmere 182,500.