โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา การเลือกหาสถานศึกษา เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิอากาศ ระบบการปกครอง การท่องเที่ยว
 
เลือกสถานศึกษา
TEST Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

เศรษฐกิจของแคนาดา
 

ขณะที่ประเทศแคนาดาจัดอยู่ในสิบอันดับแรกของกลุ่มประเทศผู้ผลิต แต่แคนาดาก็ยังมีการเติบโตทั้งด้านเทคโนโลยีระดับสูงและอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ มากมาย ซึ่งเศรษฐกิจของแคนาดานั้นมีความหลาก หลายในรูปแบบของการลงทุนที่ใช้ฐานความรู้ และเศรษฐกิจของแคนาดาก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแต่ทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของแคนาดากำลังเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตลอดปี พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2546 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของแคนาดา เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม G8 และสภาวการณ์การจ้างงานก็มีความเข้มแข็ง โดยในปี พ.ศ. 2548 GDP ของแคนาดามีอัตราเพิ่มสูงขึ้น 2.9% และการจ้างงานยังคงเข้มแข็งต่อไป อัตราดอกเบี้ยก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำ และภาวะเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำและมีความคงที่

อุตสาหกรรมการผลิตของแคนาดาส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลออนตาริโอและมณฑลควิเบค ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคอุตสาหกรรมนี้ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอื่นๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ โลหะพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์โลหะ ปิโตรเคมี ภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์

ส่วนเขตแอตแลนติก เขตทุ่งหญ้าแพร์รี่ และเขตแปซิฟิก ของแคนาดา มีสภาพเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากร ธรรมชาติมากกว่า โดยมณฑลในแถบแอตแลนติกจะเน้น การทำประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ ขณะที่มณฑลในแถบทุ่งหญ้าแพร์รี่จะพึ่งพาการเกษตรและแร่เชื้อเพลิง ส่วนภาคเศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆ ของมณฑลบริติช โคลัมเบีย ได้แก่ ป่าไม้ และเหมืองแร่ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว

สินค่าส่งออกที่สำคัญ: ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกลและเครื่องมือต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ โลหะ และสินค้าโภคภัณฑ์จากป่าไม้และฟาร์ม

สินค้านำเข้าที่สำคัญ: เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม รวมทั้ง อุปกรณ์สื่อสารและอิเล็กทรอ นิคส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุสำหรับงานอุตสาหกรรม (แร่โลหะ เหล็กและเหล็กกล้า อัญมณี เคมีภัณฑ์ พลาสติก ฝ้าย ขนสัตว์ และสิ่งทออื่นๆ) ควบคู่กับ สินค้าแปรรูป และอาหาร

Learn More About Canada: History »