โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา การเลือกหาสถานศึกษา เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิอากาศ ระบบการปกครอง การท่องเที่ยว
 
เลือกสถานศึกษา
TEST Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

ระบบการศึกษาของแคนาดา
 

ระบบการศึกษาของแคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดา การศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้น ระบบการศึกษาของแต่ละมณฑล จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม การศึกษาของประเทศแคนาดา จัดว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่สูง

โดยทั่่วไปแล้ว เด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณหกขวบ โดยทั่วไปปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายน จนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป แต่ในบางแห่งอาจเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีจนถึงเกรด 11, 12 หรือ เกรด 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้ นักศึกษาอาจเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือซีเจ็พ คำว่า ซีเจ็พ เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพ สำหรับการศึกษาทั่วไปหลักสูตรการเรียนสองปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพ ใช้หลักสูตรการเรียนสามปีในระหว่างระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็พ

คุณภาพการศึกษาสูง
สถาบันการศึกษาของแคนาดา ไม่มีการจัดอันดับอย่างเป็นทางการ และสถาบันของแคนาดานั้นมีคุณภาพการศึกษาสูง เมื่อนักศึกษาต้องการเลือกสถานศึกษาในแคนาดา สามารถพิจารณาได้จากประเภทของสถาบัน ขนาดและสถานที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งทุกสถาบันจะมีระเบียบและการพิจารณานักศึกษา เพื่อเข้ารับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษา ในแต่ละหลักสูตร

มีการจัดข้อมูลของระบบการศึกษาของแคนาดาไว้ในหัวข้อเหล่านี้ (link to comparison chart 7)

Learn More About Canada: Economy »