โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา การเลือกหาสถานศึกษา เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิอากาศ ระบบการปกครอง การท่องเที่ยว
 
เลือกสถานศึกษา
TEST Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

ระบบการปกครองของแคนาดา
 

เมืองหลวง: เมืองออตตาวา มณฑลออนตาริโอ

รูปแบบการปกครอง: แบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ แคนาดาจัดเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งหมายความว่า อำนาจการบริหารจะมีการจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครองสามารถปกครองตนเองได้

ผู้นำรัฐบาล:  นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล โดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นองค์พระประมุข ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แทนพระองค์

สัญลักษณ์ของประเทศ:  ใบเมเปิล

ประชากร: ในปี พ.ศ. 2549 แคนาดาประเมินว่ามีจำนวนประชากรเกินกว่า 32.6 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตาม ชาวแคนาดาได้อาศัยอยู่กระจายกันทั่วไปในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ จึงทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือเฉลี่ยเพียง 3.1 คน ต่อตารางกิโลเมตร

บทบาทของแคนาดาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:  เป็นที่รู้กันดีว่า แคนาดาเป็นผู้นำทางด้านสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งแคนาดาได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในองค์กรนานาชาติต่างๆ มากมาย อาทิ องค์กรสหประชาชาติ กลุ่มเครือจักรภพ และกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

 

Learn More About Canada: Tourism »