โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา การเลือกหาสถานศึกษา เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิอากาศ ระบบการปกครอง การท่องเที่ยว
 
เลือกสถานศึกษา
TEST Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

ประเทศแคนาดา // มณฑลนิวฟันด์แลนด์
มณฑลนิวฟันด์แลนด์

เมืองหลวง: เมืองเซนต์จอห์น
มณฑลที่แทรกตัวอยู่ในซอกมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และเผชิญหน้ากับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือก็คือ นิวฟันด์แลนด์ ซึ่งเป็นมณฑลทางตะวันออกสุดของแคนาดา มณฑลนี้ประกอบด้วยดินแดนสองส่วนที่อยู่แยกกันคือ นิวฟันด์แลนด์  และลาบราดอร์ โดยประวัติของผู้ที่เข้ามาตั้งรกรากในมณฑลนี้นับได้ตั้งแต่นักล่าวาฬชาวบาสค์ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงนักรบชาวไวกิ้งผู้เรืองนาม ปัจจุบันประชากรของมณฑลมีจำนวน 509,700 คน โดยส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากผู้ที่เดินทางมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษและตอนใต้ของไอร์แลนด์ ซึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิวฟันด์แลนด์ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18

รูปแบบของการตั้งถิ่นฐานเดิมจะยึดการทำอุตสาหกรรมการประมงเป็นหลัก และยังคงยึดถือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถิ่นที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นคือแถบคาบสมุทรอวาลอนและนิวฟันด์แลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็เป็นฐานการทำประมงมาแต่ดั้งเดิม ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงตามแนวชายฝั่ง และที่เมืองเซนต์จอห์นซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในประวัติศาสตร์และเป็นเมืองหลวงของเกาะนิวฟันด์แลนด์ ก็จัดเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของมณฑลนี้ โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 182,500 คน

นิวฟันด์แลนด์มีความงามของภูมิทัศน์ทางทะเล ภูเขาน้ำแข็งสูงตระหง่าน หมู่บ้านชายทะเลอันสงบเงียบ และความตื่นตัวของนครหลวง ซึ่งท่านสามารถท่องเที่ยวชมเวิ้งอ่าวที่เกิดจากธารน้ำแข็งกัดเซาะได้ที่อุทยานแห่งชาติโกรส์มอร์น และชื่นชมประภาคารเก่าที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในนิวฟันด์แลนด์ได้ที่แหลมสเพียร์ หรือหยุดรำลึกถึงยุคเก่าก่อนที่ลองโซส์เมโดวส์ ซึ่งเป็นถิ่นที่ตั้งรกรากของชาวไวกิ้งเก่าแก่ที่มีอายุถึง 1,000 ปี