โฮม
 
ประเทศแคนาดา
 
บาท (B)
 
ดำเนินการขอวีซ่า
 
บริการสำหรับนักศึกษา
ทำไมเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา การเลือกหาสถานศึกษา เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร สภาพภูมิอากาศ ระบบการปกครอง การท่องเที่ยว
 
เลือกสถานศึกษา
TEST Go.
-- or --

ค้นหาโดยเร็ว

ไม่แน่ใจว่าจะเลือกสถาบันแบบไหนดี? คลิคที่นี่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CECN นิทรรศการการศึกษาในแถบทวีปของคุณ
ลงทะเบียนที่นี่.

ประเทศแคนาดา // มณฑลพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์
มณฑลพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์

เมืองหลวง: เมืองชาร์ล็อตต์ทาวน์
ประวัติศาสตร์ของแคนาดาได้เริ่มต้นและเฉลิมฉลองที่เมืองชาร์ล็อตต์ทาวน์ โดยในปี พ.ศ. 2407 ได้มีการจัดประชุมชาร์ลอตต์ทาวน์ขึ้นเป็นครั้งแรก และจากการประชุมครั้งนั้นได้นำไปสู่การประกาศจัดตั้งประเทศแคนาดาขึ้นในปี พ.ศ. 2410 และเพราะการจัดประชุมครั้งนั้นนั่นเอง ที่ทำให้นครชาร์ลอตต์ทาวน์เป็นที่รู้จักกันในนาม “แหล่งกำเนิดของการประชุม” มณฑลพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ มีความยาวเพียง 280 กิโลเมตร ดังนั้นจึงสามารถทำการสำรวจทุกซอกทุกมุมของมณฑล และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและอุณหภูมิที่เหมาะสม ได้ทำให้พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ เหมาะที่จะเป็นสถานที่สำหรับการทำฟาร์มแบบผสมผสาน ซึ่งครึ่งหนึ่งของดินแดนในมณฑลนี้ก็เป็นพื้นที่เพาะปลูก จึงทำให้มณฑลได้รับการขนานนามว่า “มณฑลแห่งสวนผลไม้

พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ มีชื่อเสียงในเรื่องของดินสีแดง แนวคลื่นสันทราย และชายหาดยาว 800 กิโลเมตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2549 พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์มีจำนวนประชากรเกือบ 138,500 คน โดยเมืองชาร์ลอตต์ทาวน์ซึ่งมีประชากร 32,000 คน เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเดียวบนเกาะนี้ ประชากรของพรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ ยังมีอายุไม่มากนัก โดยมีอายุต่ำกว่า 25 ปีถึงร้อยละ 38 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 พรินซ์ เอ็ดเวิร์ด ไอส์แลนด์ ได้ทำการเฉลิมฉลองพิธีการเปิดสะพานคอนเฟเดอเรชั่นอย่างเป็นทางการ ซึ่งสะพานยาว 12.9 กิโลเมตร ที่ทอดข้ามช่องแคบนอร์ธัมเบอร์แลนด์นี้ ได้ทำให้การเดิน ทางจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะมีความสะดวกง่ายดาย นอกเหนือไปจากการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่และทางอากาศ